BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Pisza z dnia 7 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 12:53
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2020 r.

czwartek, 23 sty 2020 13:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2020 r.

piątek, 21 lut 2020 12:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2020 r.

wtorek, 25 lut 2020 12:11
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli za kształcenie nauczycieli w roku 2020, ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2020 oraz wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021
Czytaj całość