BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 47/12 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2012 r.

wtorek, 29 maj 2012 14:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 90/12 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2012 r.

piątek, 12 paź 2012 14:19
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru uzupełniającego Uczestników Projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz" realizowanego przez Gminę Pisz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2012 r.

środa, 21 lis 2012 10:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 124/12 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2012 r.

środa, 12 gru 2012 14:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g i powyżej 50g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 131/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2012 r.

piątek, 28 gru 2012 10:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość