BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

czwartek, 19 lut 2009 16:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz.”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

czwartek, 19 lut 2009 16:46
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz.”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2009 r.

wtorek, 31 mar 2009 15:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 kwietnia 2009 r.

piątek, 3 kwi 2009 12:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r.

piątek, 8 maj 2009 12:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników od ulicy Trzcinowej do ulicy Batorego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe, I Etap – Budowa ciągu pieszo–rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2009 r.

środa, 13 maj 2009 15:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2009 r.

poniedziałek, 15 cze 2009 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ulicy Parkowej 5 w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2009 r.

czwartek, 16 lip 2009 15:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2009 r.

środa, 4 lis 2009 16:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 kV wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 152/09 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2009 r.

piątek, 13 lis 2009 07:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 164/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2009 r.

piątek, 4 gru 2009 14:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 167/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2009 r.

środa, 9 gru 2009 13:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 174/09 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2009 r.

piątek, 18 gru 2009 14:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Czytaj całość