BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 12:21
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/ oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objetej projektem doliny rzeki Pisy.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 11:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1679 obręb Pisz 1.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006 r.

czwartek, 10 sie 2006 11:26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy oraz dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym w Piszu oraz wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006 r.

czwartek, 10 sie 2006 11:27
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kwik, gm. Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem planu miejscowego dla wsi Kwik gm. Pisz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 142/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 14:59
w sprawie powołania Komisji prztargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzetu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze).
Czytaj całość