BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2010 r.

wtorek, 26 sty 2010 15:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2010 r.

wtorek, 23 mar 2010 09:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2010 r.

piątek, 26 mar 2010 13:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2010 r.

wtorek, 11 maj 2010 14:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach geodezyjnych 1431/9 i 1431/10 przy ulicy Zagłoby w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 94/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2010 r.

piątek, 25 cze 2010 10:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2010 r.

piątek, 16 lip 2010 13:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji zewnętrznej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz remont instalacji odgromowej w budynku położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 4
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 116/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2010 r.

środa, 28 lip 2010 12:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 163/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2010 r.

wtorek, 9 lis 2010 14:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 164/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:37
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 167/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2010 r.

środa, 17 lis 2010 13:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 182/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2010 r.

czwartek, 9 gru 2010 14:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)
Czytaj całość