BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

piątek, 10 maj 2013 10:10
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/399/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz
Czytaj całość