BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 13:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niżej wymienione roboty: - budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łupki; - budowa drogi gminnej od m. Stare Guty do m. Pietrzyki; - modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 63 do m. Turowo Duże, współfinansowane ze środków programu operacyjnego "SAPARD".
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 48/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 maja 2004r

poniedziałek, 10 maj 2004 15:27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną budynku szkolnego położonego w Piszu przy ulicy Dworcowej 7 i budynku Gimnazjum Nr 1 położonego w Piszu przy ul. Lipowej 15.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 107/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 10:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną budynku szkolnego położonego w Piszu przy ulicy Dworcowej 7 i budynku Gimnazjum Nr 1 położonego w Piszu przy ul. Lipowej 15.
Czytaj całość