BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Pisza z dnia 01 lutego 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:20
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:19
zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2007r.

piątek, 9 mar 2007 09:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania dróg na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza oraz dowóz żwiru na drogi pozamiejskie na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 maja 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:15
uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2007r.

środa, 23 maj 2007 15:15
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, gm. Pisz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrebie Pisz I, zwanego obszarem centrum kulturalno-rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 82/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:10
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom i uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2007r.

środa, 9 sty 2008 11:54
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wi Karwik, gm Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm Pisz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 139/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 140/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 143/07 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2007r.

czwartek, 3 sty 2008 15:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 155/07 Burmistrza Pisza z dnia 06 grudnia 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 156/07 Burmistrza Pisza z dnia 06 grudnia 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 157/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych".
Czytaj całość