BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz w składzie:
1) Ewa Szymańska – przewodnicząca Komisji Przetargowej,
2) Karolina Piechowiak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Agnieszka Bogdańska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
Data powstania: piątek, 28 sie 2009 14:55
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2009 15:24
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1416 razy