BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 143/21 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki"
Pliki do pobrania: