BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 156/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Jeże, gmina Pisz oznaczonej
numerami geodezyjnymi działek 117/1,117/4 o powierzchni 611 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 3597, w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Ewelina Koszewska

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 26 listopada 2009 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2009 r.

Data powstania: wtorek, 24 lis 2009 10:26
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2009 11:50
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1879 razy