BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Pisza z dnia 07 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust. 1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Rakowo Piskie, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 40 o powierzchni 3.300 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13722,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Rostki, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 157/1 o powierzchni 3.900 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13711,

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 15 stycznia 2009 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2009 r.

Data powstania: piątek, 9 sty 2009 10:35
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2009 16:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2375 razy