BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do szkolnych pracowni informatycznych i językowych
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do szkolnych pracowni informatycznych i językowych w składzie:
1) Agnieszka Kręciewska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Marta Kulągowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Dawid Rutka – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 9 lis 2009 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lis 2009 14:11
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2238 razy