BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 127/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 123/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Karolina Piechowiak – członek Komisji Przetargowej”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2009 roku


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 30 wrz 2009 12:26
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2009 13:27
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1890 razy