BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Batorego, oznaczonej nr działki 1410/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13023, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Hanna Waszkiewicz,
3. Członek komisji – Ewelina Koszewska,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 15 września 2009 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2009 roku.
Data powstania: wtorek, 8 wrz 2009 11:05
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2009 11:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1918 razy