BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Bogumiły, gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym 109/2 o powierzchni 2845 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 3583, w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 26 sierpnia 2009 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2009 r.

Data powstania: czwartek, 20 sie 2009 11:08
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2009 12:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2010 07:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1676 razy