BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Kochanowskiego, oznaczonej nr działki 1459/22, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22912, w składzie:


1. Przewodniczący komisji - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Ewelina Koszewska,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 18 czerwca 2009 roku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2009 roku.
Data powstania: wtorek, 9 cze 2009 12:05
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2009 17:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2057 razy