BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Karwik, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 132/3 o powierzchni 1,36 ha, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13709,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 29 maja 2009 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2009 r.
Data powstania: wtorek, 26 maj 2009 08:19
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2009 10:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2027 razy