BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu” w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Monika Woźniak-Wilimczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: wtorek, 31 mar 2009 15:46
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 16:20
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2066 razy