BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”, w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bogusława Dąbrowska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2009 roku.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 4 lut 2009 14:25
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 15:00
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2049 razy