BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2009r.

w sprawie powołania komisji do wyceny i sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1
1. Powołuje się komisję do wyceny i sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Pisz w składzie:
1)Wiesław Pupek – przewodniczący
2) Bartłomiej Sienkiewicz – członek
3) Ryszard Serwatko – członek.
2. Komisja dokona wyceny następujących składników majątku:
- wózka widłowego akumulatorowego;
- grubościówki;
w terminie do dnia 23 stycznia 2009 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2009 r.

Data powstania: wtorek, 27 sty 2009 11:11
Data opublikowania: wtorek, 27 sty 2009 14:37
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2085 razy