BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Bogumiły, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 80 o powierzchni 1.000 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13744,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Trzonki, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 73 o powierzchni 5.000 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22891,
3/ działki niezabudowanej położonej we wsi Trzonki, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 76/3 o powierzchni 8.100 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13710,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 22 stycznia 2009 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2009 r.

Data powstania: czwartek, 15 sty 2009 12:25
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2009 14:49
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2096 razy