BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 164A/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Łupki”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Łupki w składzie:1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2007 roku
Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 14:54
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 16:07
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2403 razy