BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 148/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008” w składzie:1. Piotr Grochal – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Krzysztof Nosek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Edyta Kryszajtys – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem: 20 listopada 2007 roku
Data powstania: środa, 2 sty 2008 14:59
Data opublikowania: środa, 2 sty 2008 15:57
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2342 razy