BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 140/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej”, w składzie:


1. Ewa Szymańska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Anna Kapelańska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Bogdańska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem: 05 listopada 2007 roku


Data powstania: środa, 2 sty 2008 14:41
Data opublikowania: środa, 2 sty 2008 15:56
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2419 razy