BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 163/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki w składzie:1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2007 roku

Data powstania: środa, 2 sty 2008 13:49
Data opublikowania: środa, 2 sty 2008 15:54
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2398 razy