BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 130/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 października 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Jaśkowo, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 24/8 o powierzchni 7.200m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12601,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Jagodne, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 112/4 o powierzchni 2.900m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13689,
3/ działki niezabudowanej położonej we wsi Bogumiły, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 134/2 o powierzchni 2.300m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13744,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 25 października 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2007r.

Data powstania: piątek, 19 paź 2007 11:37
Data opublikowania:
Data edycji: środa, 28 lis 2007 09:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2266 razy
Ilość edycji: 1