BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, gm. Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, gm. Pisz w składzie:

1. Anna Kapelańska -przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Agnieszka Bogdańska - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Ewa Rogowska - członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2007r.
Data powstania: środa, 23 maj 2007 15:15
Data opublikowania: środa, 23 maj 2007 15:16
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 2484 razy