BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Jaśkowo, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 12/3 o powierzchni 1.525m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12601,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Jaśkowo, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 12/4 o powierzchni 1.781m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12601,
3/ działki niezabudowanej położonej we wsi Jaśkowo, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 12/5 o powierzchni 1.336m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12601,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 27 kwietnia 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2007r.

Data powstania: środa, 18 kwi 2007 13:03
Data opublikowania:
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2268 razy