BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 128/05 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2005r

w sprawie wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 7/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu”

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.Data powstania: czwartek, 29 gru 2005 12:51
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2005 10:19
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2251 razy