BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 125/05 Burmistrza Pisza z dnia 08 grudnia 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/działki niezabudowanej położonej w obrębie Jeże , gmina Pisz
oznaczonej numerem geodezyjnym 76/12 o powierzchni 900m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW
Nr 12740 ,
2/działki niezabudowanej położonej w obrębie Kocioł Duży , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 49/4 o powierzchni 1.800m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13736 ,
3/działki niezabudowanej położonej w obrębie Kocioł Duży , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 37 o powierzchni 4.400m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13736,
4/działki niezabudowanej położonej w obrębie Stare Guty oznaczonej
numerem geodezyjnym 17/3 o powierzchni 5.400m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13721 ,
5/działki niezabudowanej położonej w obrębie Stare Guty oznaczonej
numerem geodezyjnym 18/3 o powierzchni 7.100m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13721
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 15 grudnia 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 8 gru 2005 08:33
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2005 09:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2323 razy