BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 115/05 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy, w składzie:

1. Henryk Skrodzki – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grzegorz Witkowski– zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Stanisław Plona – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 25 lis 2005 15:05
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2005 15:09
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2496 razy