BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 113/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.. Trzcinowej
oznaczonej numerem geodezyjnym 1480/2 o powierzchni 759m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW
Nr 13027 ,
2/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Trzcinowej oznaczonej
numerem geodezyjnym 1477 o powierzchni 2492m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13027 ,
3/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Misińskiego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1349 o powierzchni 721m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580 ,
4/działek niezabudowanych położonych w Piszu przy ul.Miodowej , oznaczonych
numerami geodezyjnym 1347 i 1348 o powierzchni 895m2 , dla których w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 18580 ,
5/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rysiej oznaczonej
numerem geodezyjnym 1227 o powierzchni 600m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580 ,
6/ lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 116,25m2 , położonego w budynku
nr 2 przy ul.Rybackiej w Piszu wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej
nr 414/13 o pow. 339m2 dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25772
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 25 listopada 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 23 lis 2005 14:30
Data opublikowania: środa, 23 lis 2005 15:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2233 razy