BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 107/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Wiartel , gmina Pisz oznaczonej numerami
geodezyjnymi działek 10/7 i 9 o powierzchni ogólnej 8.718m2 dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW
Nr 12604,7378 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
2/Członek komisji - Borak Małgorzata
3/Członek komisji - Wnęta Grażyna
4/Członek komisji - Ilewicz Marcin

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 09 listopada 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 8 lis 2005 12:46
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2005 15:11
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2417 razy