BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn.zm./ - zarządzam co następuje

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 5 domków letniskowych drewnianych położonych w Małym Wiartlu w oddziale 148 C na terenie Nadleśnictwa Pisz Obręb Szeroki Bór dzierżawionym przez Związek Właścicieli Domków Letniskowych, z siedzibą w Piszu oznaczonych numerami:1,2,4,17,18 o powierzchni 25m2 każdy, w składzie:
1/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
2/Członek komisji – Michał Andrzejczyk
3/Członek komisji – Dariusz Zacharzewski
4/Członek komisji – Monika Stypułkowska

§2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 12 maja 2005r.


§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.