BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603z późn. zm.)

§1

Uchylam Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego.
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 5 maj 2005 08:43
Data opublikowania: czwartek, 5 maj 2005 08:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2365 razy