BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 109/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku
Pliki do pobrania: