BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
Pliki do pobrania: