BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych w Gminie Pisz w 2020 roku.
Pliki do pobrania: