BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 193/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w składzie:

1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Stanisław Plona – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 § 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2016 r.

 

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 gru 2016 13:52
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2016 14:40
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1422 razy