BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 191/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wiartel, oznaczonej nr działki 5/10 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00028790/0, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 grudnia 2016 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

Data powstania: środa, 28 gru 2016 12:01
Data opublikowania: środa, 28 gru 2016 12:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1208 razy