BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Bogumiły, oznaczonej nr działki 103 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013744/5, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 24 listopada 2016 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2016 r.

Data powstania: środa, 23 lis 2016 11:25
Data opublikowania: środa, 23 lis 2016 16:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1120 razy