BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 1460/12 i 1460/18 dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00022912/0, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewa Ostrowska,

 

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 26 sierpnia 2016 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 09:35
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 12:49
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1233 razy