BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 100/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w miejscowości Zdory na dz. o nr geod. 141, 96, 82 na odcinku 620 m

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w miejscowości Zdory na dz. o nr geod. 141, 96, 82 na odcinku 620 m w składzie:

1) Paweł Bosak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Dariusz Turski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2016 r.

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 lip 2016 13:27
Data opublikowania: środa, 27 lip 2016 14:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1228 razy