BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kocioł Duży, oznaczonej nr działki 37 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013736/6, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Rogowska,

 

2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

 

3. Członek komisji – Agnieszka Piątek.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 6 kwietnia 2016 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2016 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 07:48
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 10:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy