BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 SIERPNIA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LXIII/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.

4. Przyjęcie protokołu Nr LXIV/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.

5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Stawiski a Gminą Pisz, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego w planie jako jednostka A1ZP.

18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

19. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie włączenia Sądu Rejonowego w Piszu do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łomży.

20. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                            Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 24 sie 2023 14:12
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2023 14:24
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 447 razy