BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXVII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.

4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów |komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pisz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka MAZURY.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

17. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.

18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

19. Informacja Burmistrza Pisza z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takich oświadczeń za 2022 rok.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                      Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 20 paź 2023 10:55
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2023 11:00
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 119 razy