BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 GRUDNIA 2023 ROKU O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LXIX/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.

4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Piszu.

16. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                           Edmund Lipnicki

Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2023 07:35
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2023 07:38
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 163 razy