BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXVIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LISTOPADA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXVII/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2027 - aktualizacja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2024-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Pisz o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych gminy Pisz.
 22. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                          Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 22 lis 2023 11:30
Data opublikowania: środa, 22 lis 2023 11:33
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 110 razy