BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 CZERWCA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXII/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Pisz za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
  i Młodzieży z Terenu Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział rzeczy wspólnej tj. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Gminy Pisz i osób fizycznych, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Pisz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                    Edmund Lipnicki

 
   

 

Data powstania: piątek, 16 cze 2023 10:52
Data opublikowania: piątek, 16 cze 2023 10:55
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 176 razy